رویکرد مردم به لبنیات سنتی ورای گمانه زنی های علمی  و اقتصادی، ریشه در اصالت فردی و پیشینه فرهنگی-اجتماعی مردم ایران داشته و بدین جهت بازار لبنیات شهرمشهد را به تکاپوی بی سابقه ای انداخته است و اکنون به جرات می توان  این شهر مقدس را قطب تولید و مصرف لبنیات سنتی در کشور ایران معرفی نمود.

در این میان تعداد محدودی از تولیدکنندگان با رعایت کامل موازین بهداشتی اقدام به تولید و عرضه محصولات لبنی سنتی می نمایند که از میان آن ها مجموعه تولیدی لبنیات سنتی افضل یزدیها گوی سبقت را هم از لحاظ رعایت استاندارد های کیفی و هم از جهت رعایت موازین بهداشتی از سایر رقبا ربوده است.

در سایه وجودمدیران علمی و شایسته در این مجموعه، سنت و صنعت هنرمندانه به یکدیگرپیوند داده شده و محصولات تولیدی آن توسط به روزترین روش های تولیدی بدون کوچکترین مواد نگهدارنده شیمیایی و فاقد هرگونه آلودگی میکروبی، زینت بخش سبد غذایی مشتریان محترم گشته است

شایان ذکر است این مجموعه در قالب یک کارخانه تولیدی در محوطه مرکز تحقیقات و آموزش جهاد کشاورزی قرار گرفته و علاوه بر جو آموزشی حاکم بر آن ، از وجود اساتید توانمند و مجرب این دانشگاه نیزبهره می گیرد. مجموعه تولیدی لبنیات سنتی افضل افتخار این را دارد که تنها مجموعه دانش بنیان تولید لبنیات سنتی در کشور ایران لقب گرفته و دغدغه جامعه علمی مصرف کنندگان لبنیات سنتی را از بعد سلامت محصولات به نحو احسن مرتفع می نماید.

تدوین نقشه راه ورود به بازارهای کشور در دستور کار مدیران استراتژیک این مجموعه قرار گرفته و با یاری خداوند متعال به زودی شاهد حضور قدرتمندانه مجموعه تولیدی افضل در عرصه اقتصادی میهن عزیزمان خواهیم بود.

در پایان آرزوی موفقیت برای برادران محترم افضل می نماییم که با هنرمندی، صداقت  و خلاقیت خود فصل نوینی در تولید لبنیات سنتی با ارزش غذایی بالا  و کیفیت مناسب باز نموده و نوید بخش آینده ای روشن برای تایید و تحکیم سلامت سبد غذایی مصرف کنندگان گشته اند.